De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Actueel

Cees Langeveld nieuw lid Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Cees Langeveld tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Cees wordt met ingang van 1 augustus raadslid. Hij volgt oud-raadslid Melle Daamen op.

Lees meer...

Minister Bussemaker neemt advies ‘Agenda Cultuur’ over

De Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’ waarin minister Bussemaker (OCW) haar cultuurbeleid voor de komende jaren presenteert. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover - in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister.       

Lees meer...

Stedelijke regio’s meer centraal in cultuurbeleid

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW).

Lees meer...

Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014. 

Lees meer...

Debat over de vaste boekenprijs

Op maandag 16 maart 2015 organiseren de Raad voor Cultuur en de Boekmanstichting een debat over de vaste boekenprijs: onmisbaar of onzinnig?

Lees meer...

Cultuurdebat Maastricht: kies voor de stad

De straten van Maastricht zijn sprookjesachtig verlicht op deze winterse avond. Op de koude kasseien is niemand te zien. Maar in de Van Eyck Academie, broedplaats voor kruisbestuiving en experiment, brandt er nog licht. Het is druk binnen. Kunstenaars, bestuurders, politici, onderwijzers en ondernemers zoeken een plekje op stoelen en trappen. Hopend op een vurig debat over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, op uitnodiging van de gemeente Maastricht, Van Eyck Academie en de Raad voor Cultuur.

Lees meer...

Raad op werkbezoek in Gelderland

De Raad voor Cultuur bezocht tijdens een werkbezoek een groot aantal culturele instellingen in de provincie Gelderland en stelde met plezier vast dat Gelderland een provincie is waar de cultuur leeft en werkt. Waar experimenten plaatsvinden, waar nieuw publiek voor kunst en cultuur gezocht wordt en waar de Cultuurverkenning van de raad gelezen is en wordt bediscussieerd, zoals bleek op een debatavond in de Rozet in Arnhem, waar meer dan 160 in cultuur geïnteresseerden op afkwamen.

Lees meer...

Debat in Arnhem: Wat is het verdienmodel van gratis?

Arnhem, 14 oktober 2014. Op de houten trappen van De Rozet verzamelt tout cultureel Gelderland zich voor het tweede debat over De Cultuurverkenning.

Lees meer...

Recente adviezen

Advies over regionale omroep

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).

Lees meer...

Advies Nationale Monumentenorganisatie

Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren.

Lees meer...

Ouderen en cultuur: kwestie van waarde(n)

De raad schetst in zijn advies een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.  

Lees meer...

Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)

In de zomer van 2014 publiceerde de Raad voor Cultuur ‘De Cultuurverkenning’. 

Lees meer...

De waarde van creativiteit

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.  

Lees meer...

Nederlandse kandidaat Europees Erfgoedlabel

De gemeente Heerlen heeft  het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) aangegrepen om een aanvraag in te dienen voor het Europese Erfgoedlabel. Het idee hierachter is om SCHUNK*, in combinatie met Huis de Luijff,  een centrale rol te laten vervullen in het verhaal van de Euregionale mijnenstreek.

Lees meer...

Huis Doorn

Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts één locatie aangemeld: Huis Doorn - Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog.

Lees meer...

Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

De raad adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Door de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing op korte termijn niet verantwoord. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. 

Lees meer...